Hoivapalvelut  • kotihoito, esim. lääkehoito, haavahoito, avanteiden hoito, katetrointi ym. kotona tapahtuva hoitotyö
  • kotityöpalvelut, esim. siivous, pihanhoito, pyykkihuolto, ruuanvalmistus ym. kotityöt
  • henkilökohtainen apu (usein vammaispalvelun maksamana)
  • omaishoidon lomitus
  • lasten hoito
  • palvelusetelipalvelut Laukaassa, Jyväskylässä ja Äänekoskella
  • asiointi- ja virkistyspalvelut
  • avustaminen matkoilla


Valitse pieni suomalainen, ihmisläheinen yritys, jolle palvelun laatu on tärkeää!

Palveluistamme saat kotitalousvähennyksen.
Kysy mahdollisuutta tehdä siivous sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna (esim. ikäihmiset, vammaiset, kun toimintakyky on rajoittunut).

Toimimme Keski-Suomen ja Rautalammin alueella. Matkoilla toiminta-alueemme on maapallo.

Katso lisää

Kotitalousvähennyksestä

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

Sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/yksityisten_sosiaalihuoltopalvelujen_ar/


Minsos Oy, email: , Puh. 0451134726
Käyntiosoite: Arwidssonintie 25 (Teletalo), 41340 Laukaa
Postiosoite: Koipilahdentie 210, 77700 Rautalampi